Algemene voorwaarden


Door producten te bestellen verklaart u zich akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden, deze zijn van toepassing op alle bestellingen, en overeenkomsten tussen de klant en  Doopsuiker Hanne . Doopsuiker Hanne heeft het recht ten alle tijden wijzigingen aan de webshop aan te brengen.  Doopsuiker Hanne is eigendom van Nathalie Van De Putte, Landskoutersesteenweg 19 te 9820 Merelbeke.
Ondernemingsnummer BE0738348657

Wij raden u aan ongeveer 2 maanden op voorhand te bestellen. Dit kan online in de webshop of te Merelbeke na het maken van een afspraak zodat we voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken.

COPYRIGHT

Alle drukwerk, foto’s en ontwerpen op de site afgebeeld (ook het ontwerp van de website) mogen niet zonder toestemming van Doopsuiker Hanne, in eender welke vorm (digitaal of gedrukt), gebruikt worden, bij vaststellling zullen deze gerechtelijk worden vervolgd. Doopsuiker Hanne behoudt het copyright op alle ontwerpen!

PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.  De gefactureerde prijzen van Doopsuiker Hanne gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. De correcte prijs is steeds de prijs die geldt op de dag van de (bij)bestelling. Alle prijzen  de zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging door leveranciers. De prijs voor een optie die u kan aanvinken, is niet inbegrepen in de vermelde prijs, daarover wordt u gecontacteerd per mail. 

Het achteraf bijdrukken van kaartjes brengt een extra opstartkost met zich mee.

 ANNULEREN VAN JE BESTELLING

De klant heeft 24u de tijd om de bestelling te annuleren, dit kan enkel via mail info@doopsuikerhanne.be

Hiervan ontvangt u dan een goedkeuring en wij betalen u het gestorte bedrag terug op dezelfde rekening waar deze afkomstig van was binnen de 14 dagen.

TERUGNEMING EN TERUGBETALING

Indien de bestelde producten beschadigde of foutieve producten zijn, kan de klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking  en in nieuwstaat verkerend binnen 14 werkdagen retourneren. Bij verzending verpakt u uw retour met zorg en het nodige beschermmateriaal. Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, binnen de 14 dagen na ontvangst van de retour. Niet geldig op gepersonaliseerde producten , artikels op maat en voedingswaren.  De verzendkosten zijn ten laste van de klant. De koper dient, op vraag,  te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

wat als er iets misloopt ? gezien de hoge kwaliteit die wij nastreven, kunnen wij geen verwerkt materiaal terugnemen want dit is voor ons onbruikbaar. Ook de geboortekaarten en gedeelte van drukkosten of de volledige drukkosten (indien reeds gedrukt) zijn te betalen.  

Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op website van Doopsuiker Hanne gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

GEGEVENS OP KAART

Lees de proeven goed na op spellingsfouten en dergelijke. Nadat je de laatste definitieve versie ontvangen hebt via e-mail, ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Wij zijn na jullie akkoord (per e-mail te bevestigen) niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje. De geboortegegevens naam,  geboortedatum, gewicht, lengte en materniteits kamer worden per sms (0496 43 77 52) of mail aangeleverd zodat er geen fouten doorgegeven worden.

KLEUREN DRUKWERK

Er kan een kleurverschil zijn tussen het kaartje op het beeldscherm en het gedrukte kaartje. Ook tussen de proefdruk en de definiteve druk kan een minimale kleurafwijking mogelijk zijn. o Hierdoor kan het ook zijn dat de kleuren van de kaartjes ten opzichte van bvb. doosjes, stickers, wikkels, magneten,... licht varieëren omdat deze vaak vooraf en op andere papiersoorten of materiaalsoorten gedrukt worden en soms een kleine afwijkende callibratie hebben.Bekijk de digitale proefdruk zeker op een computerscherm en niet op een tablet of smartphone. Bij tablets en smartphones is de kleurweergave nog minder juist.

BIJ DE GEBOORTE 

U dient mij telefonisch te verwittigen (geen voicemail) en nadien een SMS of mail met de juiste geboortegegevens door te sturen.

AFHALEN

Afhalen kan op afspraak. NA INGEVEN BIJ BESTELLING ???

Dit is aan te raden voor breekbare items  en volledige afgewerkte manden .

LEVERING DRUKWERK

Het drukwerk zal via BPost geleverd worden (verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de kaartjes) of afgehaald in Merelbeke, Landskoutersesteenweg 19.

De klant geeft het leveringsadres voor verzending door in het bestelformulier. Zorg dat er iemand aanwezig is op het leveringsadres, anders zal het pakje terug meegenomen worden door de Bpost en zal u dit de dag erop kunnen afhalen in het postkantoor.

Wij trachten de kaartjes telkens zo snel mogelijk aan te bieden!  We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen en overmacht bij de post of drukker.

LEVERING DOOPSUIKER

Onze producten worden geleverd via Bpost of je kan deze afhalen na afspraak. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon. De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België en Nederland.  Leveringstermijn is 4 weken of het afgesproken leveringstermijn.D e vermelde levertermijn is louter indicatief. De vertraging zal geen inbreuk vormen op de overeenkomst en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. Doopsuiker Hanne kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Indien Doopsuiker Hanne de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

Aan de leveringsplicht van Doopsuiker Hanne zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Doopsuiker Hanne geleverde zaken één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien geretourneerde zendingen opnieuw moeten worden verzonden, zijn de extra transportkosten voor de koper.

Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email.  Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

De koper verbindt zich er toe de inhoud van de bestelling te controleren bij levering. De koper dient Doopsuiker Hanne binnen de 2 kalenderdagen schriftelijk op de hoogte te brengen indien het pakket beschadigd werd afgeleverd door de koerierdienst of indien bepaald artikels ontbreken of niet voldoen. Ingeval beschadiging stuurt de koper duidelijke foto’s van het beschadigde pakket/artikels naar info@dooopsuikerhanne.be. De goederen kunnen pas retour worden gestuurd na schriftelijk akkoord voor een retourzending door Doopsuiker Hanne. Na de termijn van 2 kalenderdagen heeft de koper geen verhaal jegens Doopsuiker Hanne en kan hij evenmin vervanging van de goederen vorderen. Indien klachten van de koper door Doopsuiker Hanne gegrond worden bevonden, zal Doopsuiker Hanne naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Doopsuiker Hanne en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Doopsuiker Hanne voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

PRESENTATIEMATERIAAL 

Indien u een afgewerkte mand bestelt, kan u gebruik maken van het presentatiestuk gedurende 6 weken mits betaling van een waarborg.  Bij het in goede staat terugbrengen van het presentatiestuk, wordt de waarborg u terug betaald. Indien u dit langer dan 6 weken wil gebruiken, betaalt u 1 euro per begonnen week.  Voor de babyborrel spreken we dan ook het gebruik van het presentatiestuk af. 

Indien u verkiest alles zelf te vullen, kan u ook een presentatiestuk gebruiken op voorwaarde dat u alle benodigdheden (ook de suikerbonen) bij ons bestelt. 

BETALING

Online bestelling is definitief na ontvangst door Doopsuiker Hanne van het bedrag via overschrijving op rekening BE50 3900 1134 5318. Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de factuur, binnen de 10 dagen over te schrijven op onze rekening met vermelding van het ordernummer en uw naam.

Bij het bestellen van een afgewerkte mand vragen wij een voorschot (per overschrijving of cash), het saldo wordt CASH betaald bij afhaling (er is geen bancontact).

AANSPRAKELIJKHEID

Doopsuiker Hanne sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Doopsuiker Hanne verzonden producten.

TOEPASSELIJK RECHT

Elke overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Indien zou blijken dat één of meerdere van de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing. Elk geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot een overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel.